Ouders

Een open contact

De school is er voor de leerlingen en niet andersom. Om de leerlingen zo goed mogelijk te stimuleren en te begeleiden is een open relatie tussen de ouders en het team van wezenlijk belang. Ze dragen immers ook een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling van het kind.

Als wij buiten de reguliere contacten om aanleiding zien om met de ouders te praten (b.v. als een kind uitstraalt dat het minder lekker in het vel zit), zal de school de ouders rechtstreeks benaderen. Omgekeerd verwachten wij van ouders ook een actieve inzet als zij de indruk hebben, dat het kind minder functioneert of zich een periode thuis of op school minder prettig voelt.

Onwetendheid van knelpunten of problemen thuis kunnen een negatieve invloed hebben op het welbevinden en dus op de ontwikkeling van het kind, zowel thuis als op school.

Als u als ouder verwacht dat de school hier rekening mee houdt, wil de school (de groepsleerkracht en/of de directie) daar graag over worden ingelicht.