ICT

  • In de kleutergroepen en groep 3 werken  we met touch screens en in de groepen 3 t/m 8 en teamkamer hangen digitale schoolborden.
  • De groepen 3 tot en met 8 gebruiken volgens een rooster enkele keren per week de pc/ laptop of tablet om leerstof uit de verschillende leermethodes te oefenen.
  • Vanaf groep 6 volgen de leerlingen  een typecursus (Type basic). Groep 6 doet via internet ook mee aan het Leesvirusprogramma van de Meppeler Bibliotheek.
  • Groep 7 volgt een dagdeel een oriënterende mediacursus op de PABO in Meppel. Na afloop van deze cursus hebben de leerlingen de basis van digitale fotografie en PowerPoint onder de knie.
  • Groep (6), 7 en 8 passen PowerPoint toe bij hun spreekbeurten en boekbesprekingen.
  • Groep 6 ,7 en 8 gebruiken Snappet.  Voor meer informatie over Snappet klik HIER.

Onze school maakt deel uit van het ICT-project voor basisscholen van de gemeente Meppel (ICTOM). 
Het integreren van ICT in het basisonderwijs staat hierbij centraal.