Visie

In het schoolplan 2015-2018 staat de visie van O.B.S. Commissaris Gaarlandt beschreven. Deze luidt:

  • De school wil ieder kind de mogelijkheden bieden zich naar vermogen te ontwikkelen op sociaal-emotioneel, verstandelijk, motorisch, creatief en kunstzinnig gebied.
  • Door de kinderen zelfstandigheid en verantwoordelijkheid bij te brengen, wil de school de basis leggen voor een succesvolle aansluiting op het vervolgonderwijs en de kinderen voor te bereiden op een passende rol in de maatschappij.
  • Om tegemoet te komen aan de verschillen tussen de kinderen wordt het onderwijs zo veel mogelijk afgestemd op de mogelijkheden van ieder kind.
  • Wij vinden het belangrijk dat er op onze school een veilige en prettige sfeer heerst, waarin kinderen de ruimte krijgen om een positief zelfbeeld te ontwikkelen.

 

Onze visie wordt gevisualiseerd in de mindmap 'Boeiend onderwijs' die door de scholen van Stichting Promes wordt gehanteerd.

Voor die goede sfeer zijn schoolregels nodig en daarover bestaan afspraken met de kinderen.

De kinderen en de ouders worden regelmatig aan deze schoolregels herinnerd.

De belangrijkste schoolregels die we op onze school hanteren, luiden:              

  1. We zijn open en eerlijk tegen elkaar.
  2. We zijn allemaal gelijk, ook al zien we er allemaal anders uit.
  3. De school en het schoolterrein zijn van ons allemaal. Daarom leren en spelen wij er samen.
  4. Je gaat zelf naar de leerkracht toe, als je wordt geplaagd of als er iets gevaarlijks gebeurt.
  5. We gedragen ons plezierig en rustig in het schoolgebouw.
  6. We houden de school schoon en opgeruimd.