Onze school (onderwijskundig)

'Wij zijn een openbare school'

 

Dit betekent:

  • dat onze school open staat voor kinderen van alle godsdiensten en levensovertuigingen. Wij vinden dat kinderen met verschillende achtergronden samen moeten kunnen spelen, leren en leven. Gelijkwaardigheid is ons uitgangspunt.
  • dat we aandacht besteden aan verschillen in godsdienst, cultuur, levensovertuiging en afkomst. We vinden verdraagzaamheid en respect voor elkaars achtergrond, overtuiging en mening erg belangrijk.
  • dat we rekening houden met verschillen in leercapaciteit, tempo en interesse.
  • dat we kiezen voor lesmaterialen zonder stereotypen op grond van godsdienst, levensovertuiging, ras of geslacht.
  • dat ons gebouw ook toegankelijk is voor leerlingen, ouders, bezoekers, leerkrachten en andere medewerkers, die een verstandelijke/ of en lichamelijke beperking hebben.
  • dat er geen financiële drempels zijn. We vragen een ouderbijdrage, die besteed wordt aan Sinterklaascadeaus en Kerst. Deze bijdrage is landelijke geen verplichting. Buiten het normale lesprogramma verzorgen wij  sportevenementen, schoolreisjes en excursies. De extra kosten hiervoor worden  door de ouders betaald. Als zo’n activiteit buiten de lestijden valt,  is deelname vrijwillig.
  • dat kinderen op school kunnen overblijven.
  • dat kinderen godsdienst- of humanistisch vormingsonderwijs kunnen volgen.

 

Een openbare school kent geen voorkeur. het is bij uitstek onderwijs met aandacht en waardering voor andere opvattingen.

Niet a-p-a-r-t, maar samen.