Logopedie

De gemeente Meppel biedt de mogelijkheid tot logopedische screening van leerlingen in het basisonderwijs. Hieraan zijn geen kosten verbonden.

Onze logopediste Josée Welbergen controleert de kleuters op onze school vanaf 4 jaar en 9 maanden op spraak- en taalontwikkeling, stemgebruik, gehoor, mondmotoriek en vloeiendheid in het spreken. 

Voorafgaand aan de screening ontvangt u een brief waarin ze u om toestemming vraagt en verzoekt een vragenlijst in te vullen. Zodra uw kind is gescreend ontvangt u hierover telefonisch, schriftelijk of per mail bericht.

Als het nodig is kunnen ook kinderen uit andere groepen door ouders en/of leerkracht worden aangemeld voor onderzoek. Als hieruit blijkt dat uw kind begeleiding nodig heeft, verwijst Josée in overleg met u door naar een collega.