Logopedie

De gemeente Meppel biedt de mogelijkheid tot logopedische screening van leerlingen in het basisonderwijs. Hieraan zijn geen kosten verbonden.

Onze logopediste  controleert de kleuters op onze school op spraak- en taalontwikkeling, stemgebruik, gehoor, mondmotoriek en vloeiendheid in het spreken. 

Voorafgaand aan de screening ontvangt u een brief waarin ze u om toestemming vraagt en verzoekt een vragenlijst in te vullen. Zodra uw kind is gescreend ontvangt u hierover telefonisch, schriftelijk of per mail bericht.

Als het nodig is kunnen ook kinderen uit andere groepen door ouders en/of leerkracht worden aangemeld voor onderzoek.