Gebouw en geschiedenis

Sinds de school in 1974 in gebruik genomen is, is hij al vier keer verbouwd.
Door de groei van het aantal kinderen is ons schoolgebouw de afgelopen jaren fors veranderd, gemoderniseerd en uitgebreid.

Na de laatste verbouwing voldoet het schoolgebouw aan de eisen voor het huidige basisonderwijs.

De school bestaat uit 11  groepslokalen, die zijn gegroepeerd rondom de centrale ontmoetingsruimte en het speellokaal.
De ontmoetingsruimte is multifunctioneel.  Als we de flexibele wand  naar het speellokaal inklappen ontstaat een extra grote ruimte voor de ouderavonden en de  groepsvoorstellingen. . . Er is ook een verplaatsbaar toneel.
Tussen de middag  gebruikt  de Tussen Schoolse Opvang de ontmoetingsruimte voor de overblijf.    De school heeft een contract met Lunchplein ( Doomijn)  voor de kinderen die in de middagpauze op school blijven.

De school heeft een speellokaal voor bewegings- en spellessen voor de jongste kinderen, waar de TSO en BSO ook gebruik van mag maken. Het speellokaal is ruim voorzien van materialen.
Ook voor muzieklessen en beweging op muziek wordt  deze ruimte gebruikt. .

Omdat wij willen inspelen  op de ontwikkelingen in de  informatie- en communicatietechnologie, hebben we:  negen digiborden (in de groepen 3 tot en met 8 en één in de teamkamer),  twee in hoogte verstelbare touchscreens , acht vaste computerwerkhoeken en een groot aantal laptops en tablets.

De school heeft een aparte ruimte voor de remedial teaching (hulp aan leerlingen met leer- en/of gedrags- problemen).
De school beschikt verder over een ruimte voor o.a. de logopedist, de schoolarts en de schoolmaatschappelijk werkster.
 

Om alle kinderen zonder duwen en dringen op tijd in de klas te krijgen, hebben we  drie ingangen. Kleuters en oudere kinderen lopen elkaar dan niet ondersteboven.  Voor rust en structuur gaan de kinderen na de bel groep voor groep naar binnen.

De school heeft een invalidentoilet. Ook is er een voorziening voor het verschonen van jonge leerlingen, hoewel we er vanuit gaan dat alle 4-jarigen zindelijk zijn.

 

De geschiedenis van o.b.s. Commissaris Gaarlandt
Het dorp Nijeveen behoort sinds de gemeentelijke herindeling van 1 januari 1998 tot de gemeente Meppel. De "o.b.s. Commissaris Gaarlandt" is niet de enige basisschool, maar wel de enige openbare basisschool in het dorp.Tot 1881 stonden er in Nijeveen twee openbare scholen: één in Kolderveen en de andere in Nijeveen zelf. Op 25 maart 1881 werden deze scholen samengevoegd en ondergebracht in een nieuw gebouw aan de Dorpsstraat. Dit gebouw zou maar liefst 92 jaar dienst doen.
  
In 1973 was het hoog tijd geworden om dat gebouw te vervangen. Het toen nieuwe schoolgebouw verrees op bijna dezelfde plek in het midden van het dorp. De eerste steen van dat gebouw werd op 8 oktober 1973 gelegd door de toenmalige Commissaris van de Koningin van Drenthe, de heer K.H. Gaarlandt. De school, die daarom vanaf de opening o.b.s. Commissaris Gaarlandt zou gaan heten, werd in 1974 in gebruik genomen. Het oorspronkelijke gebouw is als onderdeel van het huidige gebouw nog steeds in gebruik.

Na 15 jaar werd in 1989 het gebouw voor de eerste keer ingrijpend verbouwd, om het onderwijs aan alle kinderen van vier tot twaalf jaar op een verantwoorde manier onder één dak samen te brengen. Een echte basisschool dus.
Tussen 1998 en 2007 werd de school vier keer verbouwd. Deze verbouwingen waren noodzakelijk om de grote groei van het aantal leerlingen op te kunnen vangen. Met de laatste uitbreidingen is de school tegelijkertijd aangepast aan de eisen van het veranderde onderwijs.                                                                                        


Tot de gemeentelijke herindeling van Drenthe trad het toenmalige gemeentebestuur van Nijeveen op als het bevoegd gezag van de school. Daarna viel de school tot 1 januari 2007 onder het bestuur van de heringedeelde gemeente Meppel. Sinds die datum hebben de gemeentes Meppel en Staphorst het bestuur van alle openbare basisscholen van Meppel, IJhorst en Staphorst overgedragen aan de Stichting Promes.