Zorg

Zorg voor uw kind

Zorgverbreding rekenen wij tot een van de belangrijkste taken van onze school, omdat wij ervan uitgaan dat zoveel mogelijk kinderen bij ons op school kunnen blijven.

Leerlingen die bij één of meer vakken op IV- en V-niveau zitten van het CITO-leerlingvolgsysteem kunnen extra hulp van de klassenleerkracht, de onderwijsassistent of de remedial teacherkrijgen .
De Kwaliteitscoördinatoren coördineren de extra hulp. Zij kunnen zo nodig de hulp inschakelen van een logopediste, een schoolarts of een externe deskundige. 

Ondersteuning
Door de ruim aanwezige kennis op onze school zijn wij in staat ondersteuning en begeleiding te bieden aan leerlingen die extra hulp nodig hebben. In het artikel 'De zorg voor de kinderen' staan verschillende zaken weergegeven.
Onderwerpen:
  • Motorische remedial teaching.
  • Leer- en gedragsproblemen.
  • Anderstalige leerlingen.
  • Meer- en hoogbegaafde leerlingen.
  • (Langdurig) zieke kinderen.
  • Leerlingen met een bijzondere handicap.
 

Ouder- en jeugdsteunpunt Hoogeveen – Meppel – Steenwijk e.o.  geeft duidelijkheid over passend onderwijs

Heeft u vragen over passend onderwijs, wilt u advies of praten met iemand die met u meedenkt? Dan kunt u terecht bij de school van uw kind of bij het ouder- en jeugdsteunpunt. Het ouder- en jeugdsteunpunt is gericht op de gemeenten Hoogeveen, De Wolden, Meppel, Westerveld, Steenwijkerland en de postcodegebieden 7951/7955 (Staphorst) en 8064 (Zwartewaterland).

Op de website www.ouder-jeugdsteunpunt.nl vindt u informatie over passend onderwijs die toegankelijk, leesbaar en begrijpelijk is. Bijvoorbeeld veelgestelde vragen en antwoorden en een video. Komt u er niet uit of wilt u een vraag stellen? Dan kunt u contact opnemen met het ouder- en jeugdsteunpunt. Dat kan via e-mail, een contactformulier of telefonisch.