Zorg

Zorg voor uw kind

Zorgverbreding rekenen wij tot een van de belangrijkste taken van onze school, omdat wij ervan uitgaan dat zoveel mogelijk kinderen bij ons op school kunnen blijven.

Leerlingen die bij één of meer vakken op IV- en V-niveau zitten van het CITO-leerlingvolgsysteem kunnen extra hulp van de klassenleerkracht, de onderwijsassistent of de remedial teacherkrijgen .
De Intern Begeleider coördineert de extra hulp. Zij kan zo nodig de hulp inschakelen van een logopediste, een schoolarts of een externe deskundige. 

Ondersteuning
Door de ruim aanwezige kennis op onze school zijn wij in staat ondersteuning en begeleiding te bieden aan leerlingen die extra hulp nodig hebben. In het artikel 'De zorg voor de kinderen' staan verschillende zaken weergegeven.
Onderwerpen:
  • Motorische remedial teaching.
  • Leer- en gedragsproblemen.
  • Anderstalige leerlingen.
  • Meer- en hoogbegaafde leerlingen.
  • (Langdurig) zieke kinderen.
  • Leerlingen met een bijzondere handicap.

Het volledige artikel kunt hieronder lezen als pdf bestand