Passend Onderwijs

Passend onderwijs omvat  onder meer de zorgplicht voor scholen, de samenwerkingsverbanden met reguliere en speciale scholen en de verdeling van het geld voor extra ondersteuning. 

Het is een omvangrijk pakket waar iedereen in het onderwijs mee te maken heeft. Het gaat om kinderen die extra aandacht of ondersteuning nodig hebben. Niet alleen de kinderen met zogenoemde 'rugzakjes', maar ook  talentvolle leerlingen.
Ons  uitgangspunt: Alle kinderen verdienen goed onderwijs!