Muziek en Cultuur

Muziekonderwijs
Op onze school krijgen alle kinderen van groep 1 t/m 8 les van Ineke Heersma, die naast groepsleerkracht ook docent muziek is. Tijdens de muzieklessen wordt naast zingen ook aandacht besteed aan ritmische en melodische vorming, spelen op muziekinstrumentjes, muziek beluisteren en bewegen op muziek. Improvisatie is ook een belangrijk onderdeel van de lessen.

 

 

Algemene muzikale vorming
De hierboven genoemde onderdelen zijn belangrijk voor een goede  

muzikale vorming. We vinden het ook belangrijk dat de kinderen de beginselen van het notenschriftleren vanaf groep 4. We gebruiken de blokfluit  als hulpmiddel. De kinderen leren daarop spelenderwijs een paar  eenvoudige liedjes spelen.  

 

Zangtalent
Kinderen uit de groepen 6 t/m 8 die tijdens de muzieklessen opvallen omdat  ze mooi zuiver kunnen zingen en goed zijn  in canons mogen in het schoolkoor,: 'De Gouden Gaarlandt Gillertjes'. Het koor treedt jaarlijks minstens één keer op.

In 2015 won groep 7 het Promes songfestival. Daardoor bleef de wisselbeker in ons bezit. Er is veel zangtalent aanwezig.

 

Cultuurmenu
Onze school doet mee aan het Cultuurmenu van Scala. In het Cultuurmenu komen leerlingen gedurende hun gehele basis-schoolperiode structureel in contact met meerdere culturele activiteiten en kunstuitingen. Het betreft hier activiteiten op het

gebied van: audiovisuele kunst, beeldende kunst, dans, drama, literatuur, muziek en cultureel erfgoed.